Vurdering
Vi udarbejder vurderinger på alle typer erhvervsejendomme

Vi udarbejder vurderinger på alle typer erhvervsejendomme, herunder boligudlejningsejendomme. Kontakt os hvis du har brug for en vurdering i forbindelse med:

– Køb, salg eller leje
– Regnskabsaflæggelse
– Generationsskifte
– Virksomhedsoverdragelse
– Kreditvurdering.

Eller i andre situationer, hvor der er brug for rådgivning.

Ønsker du en vurdering af din ejendom, så skriv til:

vs@lillebaelterhverv.dk

Aktuelle ejendomme
Herunder kan du se nogle af de ejendomme der er sat til salg eller udlejes